Egzamin C+E

Egzamin

  • nie zdaje się egzaminu teoretycznego
  • praktyczny

Na placu manewrowym rozpoczyna się przygotowaniem do jazdy.

  • pytanie dotyczące elektryki pojazdu (światła, sygnał dźwiękowy, należy włączyć światło wskazane przez egzaminatora oraz sprawdzić czy działa)
  • pytanie dotyczące płynów eksploatacyjnych (olej, płyn hamulcowy, płyn chłodzący silnik, płyn do spryskiwaczy)
  • jazda do przodu i do tyłu z zatrzymaniem w odległości nie większej niż 1m od linii zatrzymania ( nie można wjechać oraz dotknąć pachołka). Dozwolone dwie próby. Dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania. Max. czas wykonania: 5 minut.

Pozostałe manewry(losowanie dwóch manewrów)

  • parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
  • parkowanie prostopadłe ( wjazd przodem, wyjazd tyłem lub wjazd tyłem, wyjazd przodem)
  • ruszenie pod górę z hamulca ręcznego (silnik nie może zgasnąć, pojazd nie może zjechać do tyłu więcej niż 20 cm)
  • sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego ( przewodów hamulcowych i elektrycznych)
  • sprzęganie przyczepy z pojazdem, max. czas 10 minut